PEŁNE WSPARCIE DLA TRANSAKCJI
KAPITAŁOWYCH W FIRMIE

kompleksowe doradztwo w zakresie fuzji i przejęć,
due diligence finansowe, podatkowe i prawne,
wsparcie w negocjacjach, wyceny, modele
finansowe, obsługa prawna

Dla kogo?


Dla inwestorów

Oferujemy pełne wsparcie przy transakcjach zarówno dla inwestorów branżowych,jak i finansowych: od określenia profilu celu inwestycji, poprzez jego poszukiwanie i ocenę aż do zamknięcia transakcji. Prowadzimy due diligence finansowo-biznesowe, podatkowe i prawne, przygotowujemy dokumentację prawną transakcji i uczestniczymy w negocjacjach. Wspieramy również firmy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesu integracji po transakcji.

Dla poszukujących inwestora

Wspieramy przedsiębiorców w sprzedaży firm i poszukiwaniu inwestorów (branżowych lub finansowych). Oferujemy doradztwo na etapie strategii rozwoju, wyboru przyszłego partnera lub nabywcy, wsparcie w negocjacjach i optymalizację podatkową transakcji. Przygotowujemy dokumenty informacyjne, koordynujemy proces due diligence i pomagamy w ustaleniu warunków współpracy po transakcji.

Proces


Strategia inwestycyjna

Określenie celu prowadzenia akwizycji (np. pozyskanie rynku, kompetencji, technologii, dostępu do zasobów, zwiększenie skali działania) jest kluczowe dla inwestorów branżowych. Wybór profilu oraz cech potencjalnych przedmiotów inwestycji pozwala koncentrować się na najbardziej interesujących celach. Ważne jest również określenie budżetu oraz wskaźników finansowych planowanej transakcji. Dla przedsiębiorców wejście w rolę inwestora, nabywcy jest często nowym doświadczeniem, warto więc skorzystać z kompetentnego doradcy.

Nasze usługi


  • Tworzenie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem możliwości pozyskania kapitału lub przyszłej sprzedaży.
  • Budowanie strategii i procedur operacyjnych w obszarze fuzji i przejęć dla inwestorów branżowych - przedsiębiorstw zainteresowanym rozwojem z wykorzystaniem przejęć innych podmiotów.
  • Analiza i ocena ofert, modele finansowe i wyceny przedsiębiorstw.
  • Obsługa prawna transakcji.
  • Doradztwo dotyczące kwestii biznesowo - finansowych, podatkowych i prawnych związanych z transakcją.
  • Prowadzenie due diligence na rzecz nabywcy lub sprzedającego.
  • Prowadzenie procesów transakcyjnych, a w ich ramach: nawiązywanie kontaktów, przygotowywanie dokumentów, wsparcie w negocjacjach.
  • Doradztwo i wsparcie w zakresie integracji podmiotów po transakcji.

Nasze zalety


START      DLA KOGO?       USŁUGI      PROCES